Naraščajoči odstotek brezposelnih mladih in mladih z nizkimi prihodki ne predstavlja samo trenutnega problema, ampak enega od ključnih izzivov, s katerim se bo Evropa v prihodnosti morala soočiti. Mladi med vsemi ostalimi skupinami z manj priložnostmi na trgu dela dosegajo najvišji odstotek. Na evropski ravni znaša ta 35 %, na nacionalni pa več kot 40 %.

Pridobivanje novih znanj na področju, ki predvideva izboljšanje finančne pismenosti, lahko za mlade z manj priložnostmi predstavlja pomembno izhodišče, da presežejo raven dolgotrajne odvisnosti in si z novimi znanji pomagajo pri ustvarjanju in iskanju dodatnih zaposlitvenih možnostih. Raziskave so pokazale, da višja stopnja finančne pismenosti prebivalstva vpliva tudi na bolj stabilne gospodarske razmere, na ravni civilne družbe pa doprinese k izboljšanju razumevanja delovanja finančne politike in sistema. Na dolgi rok vpliva tudi na spremembe v odnosu prebivalstva do denarja, predvsem v smeri bolj odgovornega upravljanja s financami.

Projekt eFinLit je za namen izobraževanja razvil učno platformo, v kateri je poleg modularnih učnih vsebin na voljo tudi priporočeno študijsko branje pod gradivi in pod koristnimi povezavami, do katerih lahko uporabnik dostopa preko e-knjižnjice. Izkušnje, vprašanja in mnenja lahko udeleženci izobraževanja izmenjajo v forumski klepetalnici. V objavljenih aktualnih novicah in dogodkih pa lahko preberejo več o vpetosti projekta v različna tehnološka, izobraževalna in raziskovalna okolja ter se katerega od njih tudi udeležijo. Moduli ponujajo tudi multimedijske vsebine, ki vključujejo različne spletne igre, animacje in aplikacije. Učna platforma bo dostopna tako na spletu kot na pametnih mobilnih napravah in telefonih. Izobraževalni moduli, ki so ovrednoteni z 2 ETC točkama (50-60 ur študija/dela/aktivnosti) so:

  1. Digitalna pismenost in dostopanje do finančnih informacij
  2. Osnovna matematika
  3. Ustvarjanje prihrankov
  4. Varčevanje
  5. Zadolževanje
  6. Krediti in posojila
  7. Pravice potrošnikov
  8. Investicije in podjetništvo
  9. Slovar