Splošni cilji eFinLit projekta so opredeljeni v «Prednostnih nalogah Erasmus + strateškega partnerstva 2014 v izobraževanju za odrasle«. Posebni cilji projekta so:

  • Prepoznavanje specifičnih potreb državljanov EU v povezavi s finančnim opismenjevanjem;
  • uporaba orodij IKT in digitalne pismenosti v izobraževalne namene in prilagoditev spletnih vsebin in finančnega svetovanja za državljane EU;
  • razviti model partnerstva, ki povezuje različna strokovna okolja , s poudarkom na povezovanju izobraževalnih in IKT okolji za razvijanje novih modelov spletnega izobraževanja in učenja;
  • oblikovati rešitve, ki jih lahko izobraževanje na področju finančnega opismenjevanja ustvari, za uspešno soočanje z gospodarskimi in finančnimi izzivi EU v prihodnosti;
  • povezovanje z osnovnimi cilji Strategije EU 2020, kot je doseganje socialne kohezije skozi večanje digitalne pismenosti med prebivalstvom EU.