Naraščajoči odstotek brezposelnih mladih in mladih z nizkimi prihodki ne predstavlja samo trenutnega problema, ampak enega od ključnih izzivov, s katerim se bo Evropa v prihodnosti morala soočiti...

Splošni cilji eFinLit projekta so opredeljeni v «Prednostnih nalogah Erasmus + strateškega partnerstva 2014 v izobraževanju za odrasle«. Posebni cilji projekta so:

Konzorcij eFinLit projekta sestavlja 8 partnerjev iz 7 različnih držav Evropske unije. Partnerji prihajajo iz različnih delovnih okolij: v konzorcij so vključeni tako raziskovalni kot razvojni centri, centri za usposabljanje, centrih za delo z družinami ter mala in srednja podjetja...