× Welcome to the discussion forum of the eFinLit portal!

Here, you can share your ideas and views, and post your questions about any issue.

Topic-icon Σχολιασμός DigitalLiteracy BasicMath,Budgeting

More
pred 6 rokmi 2 mesiacmi #15 od elenip

Σχολιασμός διαδικτυακών μαθημάτων Digital Literacy, Basic Math και Budgeting

Τα τρία διαδικτυακά μαθήματα Digital Literacy, Basic Math και Budgeting έχουν αναπτυχθεί σε φιλική πλατφόρμα με κοινά εργαλεία και ως αποτέλεσμα παρουσιάζουν ομοιότητες σε λειτουργικά χαρακτηριστικά που αφορούν ευκολία πρόσβασης, πλοήγησης, εξοικείωσης με το περιβάλλον. Άλλα κοινά χαρακτηριστικά των μαθημάτων είναι τα εξής:

• Στην αρχή του κάθε μαθήματος υπάρχει περιγραφή των στόχων που θα ακολουθήσουν έτσι ώστε ο εκπαιδευόμενος να γνωρίζει τι πρόκειται να μάθει

• Όσο αφορά το εκπαιδευτικό υλικό:
o είναι σωστά οργανωμένο και δομημένο με βάση τους διδακτικούς στόχους
o παρουσιάζει ποικιλία και συνδυάζει τη θεωρία με την πρακτική άσκηση
o είναι ελκυστικό, κατάλληλο με ποικίλες πηγές, αποτελεσματικό
o δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να επιτύχουν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα.
o παρέχει πληθώρα χρήσεων ψηφιακών πολυμέσων, γραφικών, ακίνητης και κινούμενης εικόνας, animation, ήχου, προκαλούν το ενδιαφέρον του εκπαιδευομένου και βοηθούν στην κατανόηση των εννοιών

• Καθοδηγούν τον εκπαιδευόμενο στη μελέτη του, προάγουν την αλληλεπίδραση μέσα από διάφορες δραστηριότητες.

• Δεν υπάρχει η διάδραση με τον εκπαιδευτή έτσι ώστε να τον εμψυχώνει και να ενθαρρύνει τη μάθηση του

• Δεν υπάρχει δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας με τον εκπαιδευτή

• Δεν υπάρχουν δραστηριότητες που να προωθούν συμμετοχή σε συζητήσεις περί του μαθήματος

• Υφίσταται η αξιολόγηση και ενημέρωση του εκπαιδευόμενου για την πρόοδό του όμως δεν γίνεται επεξήγηση των κριτηρίων αξιολόγησης των μαθημάτων.

• Η αγγλική γλώσσα όπου αυτή παρουσιάζεται σε φιλμάκια, παιχνίδια κ.τ.λ. θέτει προβληματισμούς κατά πόσο εξυπηρετεί τους στόχους σε περίπτωση που οι εκπαιδευόμενοι δεν είναι εξοικειωμένοι στην αγγλική γλώσσα

Επιμέρους Σχολιασμός Μαθημάτων
Digital Literacy
• Δραστηριότητες 1 και 2 προάγουν την κριτική σκέψη
• Πλούσιο υλικό με διαδραστικά εκπαιδευτικά παιχνίδια
• Ποικιλία δραστηριοτήτων: κουίζ, παιχνίδια, πηγές πληροφοριών

Εισηγήσεις προς βελτίωση

• Ο σύνδεσμος για πρόσβαση στην προσομοίωση inflation island δεν λειτουργεί σωστά οδηγεί στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
• Ανάπτυξη παιχνιδιών στην ελληνική γλώσσα

Basic Math
• Περιέχει πολλές δραστηριότητες που συντείνουν
o στην ενεργό συμμετοχή του μαθητή
o στη διαδικασία της μάθησης
o στην κατανόηση των εννοιών

Εισηγήσεις προς βελτίωση
• Προβλήματα στην ανατροφοδότηση μέσα από τις Δραστηριότητες
o Κατά τον έλεγχο των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων, ένα σταθερό πλαίσιο διαλόγου εμφανίζεται μπροστά από τις δραστηριότητες το οποίο ενημερώνει αν έγιναν σωστά ή όχι χωρίς να επιτρέπει στον εκπαιδευόμενο να μετακινήσει ή να κλείσει το πλαίσιο διαλόγου για να ενημερωθεί για τα λάθη
o Η δραστηριότητα 15 στον έλεγχο των αποτελεσμάτων τροποποιεί την πράξη από 250x110 που ήταν αρχικά σε 250x111
o Η δραστηριότητα 19 επιστρέφει πάντα μήνυμα λάθους ακόμη και σε περίπτωση δοθούν οι σωστές απαντήσεις
• Η τελική βαθμολογία του μαθήματος δεν εμφανίζεται παρά την ολοκλήρωση όλων των δραστηριοτήτων του μαθήματος
• Τα δυο παραδείγματα νοητικού λογισμού παρουσιάζονται τελευταία ενώ θα ήταν καλύτερα να τοποθετηθούν πριν τη δραστηριότητα 16


Budgeting
• Φιλμάκια που παρακινούν το ενδιαφέρον του εκπαιδευόμενου
• Σημαντικές συμβουλές διαχείρισης των οικονομικών

Εισηγήσεις προς βελτίωση
• Το φιλμάκι στη σελίδας “τα θετικά στοιχεία του προϋπολογισμού” δεν λειτουργεί
[/color]

Please Prihlásiť to join the conversation.

More
pred 6 rokmi 2 mesiacmi - pred 6 rokmi 2 mesiacmi #17 od hrishar

Γενικά:
Η αρχική σελίδα του κάθε μαθήματος είναι ωραία σχεδιασμένη και προδιαθέτει θετικά τον εκπαιδευόμενο. Δε δίνεται προβλεπόμενη διάρκεια μαθήματος ώστε να προγραμματίσει ο εκπαιδευόμενος το χρόνο του. Αντί να πατά κουμπιά ο μαθητής για να εμφανιστούν χωρία κειμένου, θα μπορούσε να γίνει καλύτερη διάταξη της παρουσίασης.

Ψηφιακός και χρηματοοικονομικός εγγραμματισμός
Θετικά στοιχεία:
• Ξεκάθαρη δομή, δεν κουράζει στην ανάγνωση
Αρνητικά στοιχεία:
• Στο πρώτο animation δεν έγινε χρήση όλης της οθόνης και η διάρκεια προβολής δεν ήταν καλά υπολογισμένη. Το κείμενο προς το τέλος άλλαζε αρκετά γρήγορα χωρίς να αφήνει μεγάλο χρονικό περιθώριο στον αναγνώστη να το διαβάσει. Αν δυσφορεί ο εκπαιδευόμενος, η αποτελεσματικότητα του μαθήματος περιορίζεται.
• Το μάθημα δεν έχει διαδραστικό χαρακτήρα, επαφίεται στην κρίση και την απομνημόνευση του εκπαιδευόμενου.
• Η αξιολόγηση σε πολλά σημεία δεν εξηγούσε ξεκάθαρα ποιο ήταν το σωστό και ποιο το λάθος. Έτσι, στερεί από τον εκπαιδευόμενο την ευκαιρία να μάθει από τα λάθη του, πράγμα το οποίο είναι σημαντική παράλειψη.
• Απουσιάζει ο ήχος, η χρήση πολυμέσων είναι ιδιαίτερα περιορισμένη, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει ο εκπαιδευόμενος να χάσει το ενδιαφέρον του.


Βασικά μαθηματικά: Πολλαπλασιαμός – Διαίρεση – Νοητικός Λογισμός
Εάν το μάθημα αν απευθύνεται σε για ενήλικες, ξεκινά με πολύ στοιχειώδεις γνώσεις που θα έπρεπε να εξηγηθούν συνοπτικότερα. Αν το μάθημα απευθύνεται σε μικρά παιδιά, γίνεται μονότονο και οι τελικές δραστηριότητες έχουν πολυπλοκότητα που θα δυσκολέψει ιδιαίτερα ένα μικρό παιδί το οποίο μπορεί να χάσει το ενδιαφέρον του.
Θετικά στοιχεία:
• Λαμβάνει υπόψη το ακέραιο πλήθος διακριτών ποσοτήτων (δε γίνεται να έχουμε περάσει 4,32 πρατήρια).
• Συνεχείς δραστηριότητες για εμπέδωση με κλιμακούμενη δυσκολία.
• Στην πρόσθεση βάσει ανάλυσης οι οδηγίες είναι σύντομες και ξεκάθαρες, ομοίως και στον νοητικό λογισμό με πολλαπλασιασμό.
Αρνητικά στοιχεία:
• Απουσία ήχου και κινούμενης εικόνας που θα βοηθούσαν να διατηρηθεί το ενδιαφέρον.
• Δεν επισημαίνει λάθη, δίνει σωστές απαντήσεις συνολικά. Ο μαθητής δε μπορεί να μάθει από τα λάθη του, που είναι σημαντικότατη αβλεψία.
• Νοητικός λογισμός με διαιρέσεις: Τα παραδείγματα και οι δραστηριότητες δεν αναδεικνύουν πώς συνδέεται η μέθοδος με την καθημερινότητα. Αν ο μαθητής δε βρει νόημα στη διαδικασία, δε θα την υιοθετήσει. Το μάθημα των μαθηματικών αποσκοπεί στο να μάθει ο μαθητής να σκέφτεται με διαφορετικούς τρόπους. Αν του δημιουργηθεί η εντύπωση ότι αυτά που διδάσκεται είναι μη εφαρμόσιμα/άχρηστα στην καθημερινότητα, η διδασκαλία γίνεται μάταιη.
• Αν διακοπεί η σύνδεση με το ιντερνετ, χάνονται η πρόοδος, όλα τα δεδομένα και οι βαθμολογίες. Θα έπρεπε να είχε υπάρξει σχετική μέριμνα. (αυτό ίσως να είναι θέμα πλατφόρμας, όχι μαθήματος)

Budgeting
Θετικά στοιχεία:
• Πολύ συμπαθητικά βίντεο, με ωραίο ρυθμό στην ομιλία, ευκρινή εκφορά λόγου, ευχάριστο ύφος, διατηρούν το ενδιαφέρον.
• Η διάταξη του κειμένου σε συνδυασμό με τις εικόνες και τις φωτογραφίες δίνουν ωραία αισθητική στο μαθησιακό περιβάλλον.
• Γίνεται σαφές γιατί το διδακτικό αντικείμενο είναι χρήσιμο, δίνει κίνητρο στον εκπαιδευόμενο να αξιοποιήσει στην καθημερινότητά του όσα μαθαίνει.
Αρνητικά στοιχεία:
• Σε κάποια σημεία η μετάφραση από τα αγγλικά είναι «λέξη προς λέξη».
• Στην ενότητα «Τα θετικά στοιχεία του προϋπολογισμού» ο σύνδεσμος του βίντεο δε λειτουργεί.
• Δείχνει πιο ξεκάθαρα τις λανθασμένες απαντήσεις, αν και δεν εξηγεί γιατί είναι λανθασμένες.

Posledná úprava: pred 6 rokmi 2 mesiacmi od hrishar.

Please Prihlásiť to join the conversation.

Čas vytvorenia stránky: 0.176 sekúnd
Powered by Kunena fórum