Rastúci počet mladých dospelých (18-35rokov) s nízkymi príjmami a bez práce predstavujú nielen aktuálny problém, ale je to aj výzva, ktorá má byť intenzívne riešená v nadchádzajúcich rokoch. Táto skupina občanov EÚ je jedným z najväčších znevýhodnených skupín v európskej spoločnosti, ktorú tvorí takmer 35% (oproti 40% v niektorých krajinách EÚ) z celkového počtu mladých dospelých v Európe.

Zlepšovanie zručností v oblasti finančnej gramotnosti takejto znevýhodnenej skupiny v spoločnosti EÚ, napríklad s nízkymi príjmami a nezamestnaných mladých dospelých môže mať významný prínos pre každého. Dobré znalosti v oblasti finančnej gramotnosti pomáhajú jednotlivcom, aby čo najviac využívali príležitostí na základe ich dostupných zdrojov a aby si splnili tak svoje ciele, zabezpečili svoj finančný blahobyt, a prispievali tak k celkovému hospodárskemu zdraviu spoločnosti. Tento prístup umožní mladým pochopiť mechaniku ekonomiky a trhu, a navedie ich ako sa vysporiadať s dennými finančnými otázkami a tým ich ochráni pred negatívnym prepadom do dlžôb a extrémnych finančných situácií.

Projekt eFinLit vyvinie on-line vzdelávaciu platformu, ktorá bude zahŕňať aktuálne informácie, databázy, nástroje sociálnych sietí, online hry, a výcvikové balíky on-line samovzdelávacích modulov, ktoré budú k dispozícii aj prostredníctvom mobilných platforiem.

Navrhované on-line vzdelávacie moduly, budú pokrývať tieto oblasti (každý z nich predstavuje 2 ECTS kredity – čo zodpovedá približne 50-60 hodín štúdia/praktických cvičení/hier):

  1. Digitálna gramotnosť a prístup k Finančným informáciám
  2. Základy matematiky
  3. Hospodárenie s peniazmi (Budgeting)
  4. Úspory
  5. Zadlženosť
  6. Úvery a pôžičky
  7. Práva spotrebiteľa
  8. Investovanie a podnikanie
  9. Slovník pojmov