• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg

Živimo v času, kjer ekonomska neravnovesja in zakonitosti globalnega trga vplivajo tudi na zmanjšano stopnjo finančne stabilnosti. V tako negotovih okoliščinah lahko posameznik na ohranjanje lastne finančne varnosti vpliva predvsem s svojim znanjem in informiranostjo, ki mu omogočata, da procese upravljanja svojih osebnih financ razume in zna z njimi v negotovih razmerah tudi čim boljše razpolagati. Projekt e-Finlit (razvijanje finančne pismenosti prebivalstva EU, ki je zasnovana na spletnem izobraževanju) je nastal z namenom, da omogoči dostop do finančnega opismenjevanja skupinam z manj priložnostmi na EU trgu dela. Področja učenja poleg finančnega opismenjevanja omogoča tudi razvijanje specifičnih numeričnih, jezikovnih in digitalnih kompetenc, ki so potrebne za uspešno upravljanje z lastnimi financami v sodobnem času.